کولر آبی چند آمپر برق مصرف میکند؟ (2)

کولر آبی چندین آمپر الکتریسیته مصرف میکند؟
کولر آبی

جلوی دودکش از 15 میلی متر شیشه نخ نما تشکیل شده هست و پشت آن برگه جاذب به ارتفاع ماشین های متر، ساخته شده از ورق آلومینیوم سیاه رنگ قرار گرفته است- دهانه خروجی هوا در ادامه دودکش شمسی مهم ارتفاع 40 سانتی متر و عرض 10 سانتی متر هست که به مسافت 20 سانتی متر از ذیل سقف قرار گرفته است- سیستم ECC کانالی به ارتفاع 25/3 متربا مرحله مقطعی به ارتفاع 6/0 متر و عرض 4/0 متر می باشد و بعدها هر کدام از بازشوهای محل ورود هوا 40×40 مترمربع هست همینطور بعدها بازشوی خروجی هوا به اتاق 30×30 متر مربع می باشد- هر چهار استوانه رسی مهم قطر 20 سانتی متر و طول 90 سانتی متر هست همینطور هر یک از استوانه ها ظرفیت 5/24 لیتر آب را دارااست شکل3.

هوا از شیوه بازشوهای تولید شده در ادامه راس بادگیر در ادامه تام جهات وارد بادگیر شد و از بر روی استوانه های رسی مرطوب عبور کرد صورت 2 در ادامه همین نصیب هوا خنک شد و به سمت ذیل تغییر و تحول جهت داد.

کولر های آبی امروزه از آن طراحی سنتی بیرون شده و صورت های جدیدی را به خویش گرفته است. به جهت تحلیل هزینه های رجوع سرمایه میزان هزینه جهت خرید کردن کولر آبی و کارگزاشتن آن، همینطور مقدار الکتریسیته مصرفی کولر آبی و هزینه آن در ادامه سه ماه تابستان تحلیل می شود.

با اعتنا به دیتا های جدول3 مقدار الکتریسیته مصرفی کولر آبی 7000 در ادامه سه ماه تابستان برابر با 4/17 کیلووات می باشد.

جهت آنالیز دمای اتاق سپس از حضور افراد؛ هندسه، بعدها فضا، بعدها روزنه محل ورود هوا، دما و شتاب هوای خارج در ادامه ساعت ها 9 صبح، ظهر و 3 بعدازظهر به قابل انعطاف افزار انرژی پلاس به تیتر محل ورود دیتا شد آنگاه دمای اول اتاق و دما سپس از بیشتر شدن اشخاص به تیتر خروجی به دست آمد که نتیجه های آن در ادامه جدول7 ارائه شده است.

در ادامه کولرهای آبی نسل تازه شاهد بیشتر شدن چند آپشن بی آلایش و کاربردی هستیم. مهمترین برتری کولر های آبی نسبت به اشکال گازی نیز قیمت ذیل خیس و هزینه و نیاز زیاد کاهش به جهت تعمیر احتمالی آنهاست.فراموش نکنید که شبکه کشی مطلوب در ادامه هوادهی و سرمادهی کولر های آبی زیاد نقش پررنگی دارد.ضمن این که هزینه الکتریسیته مصرفی با شفاف نمودن کولر های آبی که مهم برچسب انرژی B به بالا میباشند ،بسیار کاهش از هزینه الکتریسیته مصرفی ناشی از شفاف نمودن کولر های گازی است.

دیتا های به دست آمده نشان می دهد که هزینه تولید کولر آبی، کارگزاشتن و مصرف الکتریسیته آن در ادامه جمع 1455000 تومان می باشد و هزینه کارگزاشتن و تولید سیستم پیشنهادی 1195000 تومان است.

با اعتنا به دیتا ها همین سیستم می تواند دمای هوا را به طور میانگین 10 مرتبه سلسیوس ذیل آورد.

بیشترین و کمترین اختلاف دمای هوای خروجی از بادگیر با دمای محفظه در ادامه سیستم ECC(سناریو2) به ترتیب 3/16 و 8/3 مرتبه سلسیوس هست که بیشترین اختلاف دما در ادامه گرمترین ساعت روز 16 مرداد ماه (3 بعدازظهر) هست و کمترین آن در ادامه ساعت 9 صبح روز 14 مرداد می باشد.

جدول 1 شتاب هوای خروجی ECC در ادامه ساعت 9 صبح و 3 بعدازظهر و اختلاف فی مابین آن ها را نشان می دهد.

دودکش خورشیدی) در ادامه جدول 2 و تحلیل هزینه الکتریسیته مصرفی کولر آبی در ادامه جدول 3؛ جهت تحلیل هزینه های رجوع سرمایه سیستم طراحی شده آورده شده است.

براین اساس سیستم ایستای طراحی شده به مقدار 4/17 کیلووات ساعت در ادامه مصرف انرژی الکتریسیته صرفه جویی می کند. بالانس ظریف استاتیکی و دینامیکی حرفه در ادامه کولر سلولزی انرژی بعلاوه به کارگیری از لرزهگیر و واشر مطلوب در ادامه محل اتصال شالوده حرفه و بدنه، مقدار انتقال صدا به درون را به دستکم میرساند.

همانطور که در ادامه نصیب معایب کولر آبی پرتابل گفتیم، وجود صدا در ادامه همین وسیله به برهان فعالیت نمودن موتور و حرفه دستگاه در ادامه فضای داخلی تا حدودی طبیعی است.

با همین هم اکنون چنانچه کولر آبی پرتابل را با اعتنا به نکاتی که در ادامه ادامه خوا‌هیم گفت، تعیین کنید، همین وسیله خواهد توانست به تنهایی یک اتاق در ادامه خانه یا این که دفتر کار فعالیت شما را به راحتی سرد کند.

تالیف مطالب آموزشی به گویش بی آلایش و قابل درک به جهت تمامی ، فعالیت زیاد سختیه . اما به جهت همین فعالیت روزنه های محل ورود را ببندید تا هوای گرم خانه منجر پوسیدگی کولر نشود.

2. در ادامه کولرهای آبی، آب به وسیله پمپ به پوشال ها می برسد پس می بایست پمپ عاری از هرگونه ناخالصی همچون تکه های پوشال و رسوبات باشد.

کولر آبی پوشالی: همین کولر آبی با امداد الکتروپمپیست آب را بر روی پوشالها ساماندهی می کند و هوای بر روی پوشال به وسیلهی الکتروفنی به طرف شبکه کولر حرکت می کند که همین فرآیند با تبخیر آب، سرمایی لذتبخش ایجاد میکند.

کولر آبی چندین آمپر مصرف میکند؟ کولر آبی شامل گروهی از قطعات مونتاژ شده هست که درون محیط ای ریز جهت تولید هوایی خنک و مرطوب گزینه به کارگیری قرار می گیرد.

کولر آبی و تجهیزات جانبی آن از قطعات متفاوتی تشکیل شده هست که هر کدام از آن ها یک وظیفه حیاتی به عهده دارد، از آنجا که در ادامه سال های آخر گرمای هوا در ادامه فصول گرم سال به شدت ارتقاء پیدا کرده و مردمان به سمت خرید کردن کولر بر روی آوردهاند، به جهت کمتر هزینهها در ادامه فصل تابستان اکثر اوقات اشخاص به دنبال تنظیم کولرهای اندک مصرف از حیث الکتریسیته و آب هستند. Th is con tent has be en writt​en with t᠎he help of G᠎SA C᠎on te᠎nt  Gen er ator ᠎DE MO !

قطعات موتور کولر آبی قابل ردوبدل و تعمیر هستند؟ واسطه تبخیری موجود در ادامه همین گونه سیستم خنک کننده همانطور که از عنوانش معین است، از کالا پوشال می باشد، البته امروزه یک جایگزین زیاد عالی به جهت پوشالهای کهن با اسم پدهای سلولزی به وجود آمدهاست که در ادامه ساختار کولرهای آبی گزینه به کارگیری قرار میگیرد.

گزینه به کارگیری قرار میگیرند. دمای هوای اتاق در ادامه روز 24 مرداد، هنگامیکه به سیستم دودکش شمسی و بادگیر متصل نمیباشد (سناریو3) در ادامه هیچ یک از ساعت ها روز در ادامه محدوده آسایش قرار ندارد.

ترکیدگی برزنت متصل به کولر و روزنه محل ورود کانال: ترکیدگی برزنت موجب هدررفت انرژی و باد کولر خواهد شد. نتیجه های به ­دست آمده، بیان­گر ارتقاء قابل ملاحظه بهره مصرف انرژی در ادامه مقایسه با کولرهای آبی مجهز به موتور القایی تک­فاز است.  Th is w᠎as generated ᠎by GSA Content Gene​rato r DEMO!

کولر آبی سلولزی: کمترین مصرف برق، میزان مرغوب بودن و راندمان زیاد بالا، مقرون صرفه بودن و… کمترین شتاب هوا 34/0 متر بر ثانیه در ادامه ساعت 9 صبح و بیشترین آن 26/1 متر بر ثانیه در ادامه ساعت 3 بعدازظهر به دست آمد.

البته قبل از آن می بایست عملیات حیاتی پیشگیری از ریزش ذرات پوشال کولر و گرد و خاک یک‌سال باقی مانده در ادامه کانالها انجام شود.

صورت 12 نشان می دهد که بیشترین شتاب هوای خروجی از بادگیر در ادامه ساعت 9 صبح، 1متر بر ثانیه هست زمانی که شتاب هوای محفظه و شتاب هوای SC به ترتیب 4/1 متر بر ثانیه 92/0 متر بر ثانیه است.

با اعتنا به صورت 8، بیشترین رطوبت هوای خروجی بادگیر در ادامه ساعت 9 صبح روز 15 مرداد (سناریو2) 61% می باشد که در ادامه مقایسه با رطوبت محفظه (16%)، 45% ارتقاء رطوبت دارد.

با مقایسه هزینه تولید و کارگزاشتن کولر آبی(جدول4) با سیستم ایستا می اقتدار هزینه رجوع سرمایه را تحلیل نمود. به برهان ارتقاء تدریجی شتاب هوای محفظه و شتاب هوای درون فضا در ادامه ظهر و 3 بعدازظهر می اقتدار عاقبت گرفت که همین ارتقاء شتاب هوا منجر تهویه عمده محفظه شده و از بالا رفتن دمای اتاق با ارتقاء تعداد اشخاص خودداری می کند.

و از دیگر علل آن می اقتدار گفت که سیم پیچ خط مش انداز سوخته هست -سیم بندی خط مش انداز به دکمه فرار از مرکز وصل نشده است- پس از خاموش نمودن کولر دکمه فرار از مرکز به وضعیت معمولی خویش گشوده نگشته است- تسمه بیش از حد سفت شده است-پولی ها در ادامه یک امتداد نیستند-سیم بندی به دور تند نیم سوز شده است.

براین اساس در ادامه سیستم پیشنهادی دوران رجوع سرمایه پس از اجرا و خط مش اندازی سیستم می باشد و 260000 تومان هم سودآوری دارد.

در ادامه صورتی که از کولر آبی در ادامه بخش ها مرطوب به کارگیری می کنید، رطوبت تولیدی همین وسیله عمده خواهد شد و در ادامه عاقبت قابلیت وارد شدن زیان به اسباب چوبی و فلزی خانه هم وجود خواهد داشت پس در ادامه همین گزینه نیز صد رد صد اقدامات و آنالیز های اضطراری را انجام دهید.

همین بدنه فلزی زیاد مقاوم هست و در ادامه برابر تغییرات آبوهوایی آسیبپذیر نیست. خوبتر هست که گهگاه به وسیله یک میله نخ نما فلزی یا این که فنری سیمی، درون همین لوله ها را هم از وجود هر نوع رسوب پاک کنید.

در ادامه ظهر با ارتقاء دمای هوای SC تا 9/30 مرتبه سلسیوس شتاب هوای دهانه وروردی SC هم ارتقاء یافته و بیشترین میزان آن 82/1 متر بر ثانیه در ادامه دمای ذکر شده است.

دیتا های به دست آمده نشان می دهد که دمای هوای خروجی بادگیر درروزهای 13 تا 23 مرداد و در ادامه ساعت ها 9 صبح و ظهر در ادامه محدوده آسایش قرار دارد، البته در ادامه روزهای 18،19 و 22 مرداد (سناریو 2) در ادامه ساعت 3 بعدازظهر بیرون از محدوده آسایش (20-26 مرتبه سلسیوس) قرار می گیرد.

براین اساس سیستم هیبریدی طراحی شده می تواند موقعیت آسایش را در ادامه ارتفاع گرمترین روزهای تابستان از ساعت 9 صبح تا 3 بعدازظهر آماده نماید.

همانطور که اشاره شد به برهان دارای کولر به جهت سالمی و خودداری از گرمازدگی وجود همین جنس در ادامه بخش ها گرمسیر، خشک و شرجی الزامی هست البته به برهان قیمت های بالای همین پکیج ها و اجبار ناگهانی قیمت بالا به مشتریان وب سایت قسطی کلاب با بهره گیری از طرح فروش اقساطی کولر آبی توانسته هست امداد شایانی به مشتریان و مردمان عزیز جمهوری اسلامی ایران نماید.

همین نوع از وسیله سرمایشی یکی از از پرکاربردترین گونه کولرهای گزینه به کارگیری در ادامه جمهوری اسلامی ایران است. برویم سراغ مشاجره در ادامه گزینه کولر آبی در ادامه در مقابل کولر گازی، در ادامه اینجا هر چیزی که شما می بایست بدانید، وجود دارد.

قیمت کولر آبی رومیزی نیز مطلوب خیس از بقیه کولر آبی هاست و نیازی به کارگزاشتن ندارد حتی شما می توانید همین نوع را پشت پنجره نیز کارگزاشتن کنید.

اعتنا شود که کولر تزاز کارگزاشتن شده باشد. چنانچه در ادامه ارتفاع زمستان آب در ادامه کولر بماند، می تواند آسیبهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

از دیگر نکته ها مهم، موقعیت آب و هوایی محل زندگی است. قبل از قرار دادن پوشالهای جدید، درپوشها را شستشو دیتا و تمیز کنید.

دیتا های به دست آمده نشان می دهد که کمترین مقدار رطوبت نسبی هوا در ادامه اکران شماره 3 (31%) و در ادامه ظهر می باشد.

با اعتنا به دیتا های به دست آمده رطوبت نسبی هوا در ادامه اکران شماره 2، 6 % عمده از اکران شماره 1 و 19 % عمده از اکران شماره 3 می باشد.

جهت تحلیل عملکرد سیستم پیشنهادی سه اکران در ادامه حیث گرفته شد و نتیجه های آن ها با یکدیگر مقایسه شد. با اعتنا به شکل10بیشترین رطوبت هوای خروجی بادگیر در ادامه ساعت 3 بعدازظهر روز 15 مرداد (سناریو2) 67% می باشد که در ادامه مقایسه با رطوبت محفظه (15%)، 52% ارتقاء رطوبت داشته است.

معمولاً بادگیرها بر بر روی آب انبارها ساخته می شدند تا با تبخیر سطحی، هوای درون را خنک کنند. به علت این که پوشال ها از قبل مرطوب شده اند، هوای وارد شده گرمای خویش را صرف تبخیر آب موجود در ادامه پوشال ها می کند.

هرچه پوشالها سالمتر، تمیزتر و مرطوبتر باشند، فشار کمتری به موتور کولر وارد میشود. با اعتنا به آمار 10 ساله ایستگاه هواشناسی استان کرمانشاه که در ادامه شکل1 معین شده است،گرمترین ماه سال مرداد ماه می باشد براین اساس آزمایش ها به جهت 10 روز متواتر در ادامه ساعت 9 صبح، ظهر و 3 بعدازظهر در ادامه ارتفاع گرمترین روزهای تابستان انجام شد.

صورت های 8 تا 10 رطوبت هوای خروجی بادگیر و رطوبت محفظه را به جهت آبادی روز متواتر در ادامه ساعت ها 9 صبح، ظهر و 3 بعدازظهر نشان می دهد.

صورت های5 تا 7 دمای هوای محفظه و هوای خروجی از بادگیر را به جهت سناریوهای 1و2، در ادامه آبادی روز متواتر در ادامه ساعت ها 9 صبح، ظهر و 3 بعدازظهر نشان می دهد.

با اعتنا به صورت 4 کمترین دما در ادامه اکران شماره 2 (05/22 مرتبه سلسیوس) و در ادامه ساعت 9 صبح هست و بیشترین دما در ادامه اکران شماره 3 (7/28 مرتبه سلسیوس) ، ساعت 3 بعدازظهر به دست آمد.

در ادامه ساعت 9 صبح بیشترین شتاب هوای دهانه محل ورود SC ، 98/0 متر بر ثانیه و دمای آن 6/27 مرتبه سلسیوس است.

شکل11 رابطه فی مابین دما و شتاب هوای دهانه محل ورود دودکش خورشیدی(SC) را نشان می دهد. شناور منجر انقطاع و وصل شدن آب محل ورود به کولر میشود.

پمپ آب کولر: پمپ آب، یک بخش حیاتی در ادامه کولرهای آبی است و مسئول پمپاژ نمودن آب خواهد بود. هنگامیکه شاخص آب در ادامه ذیل ترین حالت قرار دارااست (E) علامت خالی بودن مخزن آب هست .

در ادامه 24 مرداد رطوبت نسبی اتاق زمانی که به سیستم بادگیر و دودکش شمسی متصل نمیباشد (سناریو3) در ادامه تام ساعت ها در ادامه ذیل ترین مقدار- نسبت به دوران اتصال سیستم ها (سناریو2)- می باشد.

سیستم ECC به نمای شمالی ساختمان متصل شد و سیستم SC در ادامه سمت خارجی نمای جنوبی اتاق قرار گرفت. سیم منفی را به برگه منفی خازن و سیم مثبت را به برگه مثبت متصل کنید.

خازن راهانداز/خازن تصحیح ضریب قدرت/کلید فرار از مرکز/سیم پیچ راهانداز/سیم پیچ به دور کند/ سیم پیچ به دور تند. کولر پرتابل آبی: همین جور از کولرها، به شبکه کشی نیازی ندارند و در ادامه عاقبت به جهت فضاها و محیطهای ریز کاری گزینهای زیاد مطلوب به شمار میآیند.

در ادامه آپارتمان ها طبقات فراتر میباشید خوبتر هست به سراغ کولر آبی با مقدار هوادهی کاهش بروید و چنانچه در ادامه طبقات پایینی ساکن میباشید به سراغ کولر آبی با مقدار هوادهی فراتر بروید .

مصرف الکتریسیته سیستم ایستا در ادامه مقایسه با کولر آبی صفر می باشد. نمودار 5 نشان می دهد که کمترین دمای هوای خروجی از بادگیر در ادامه ساعت 9 صبح (سناریو 2)، 8/20 مرتبه سلسیوس می باشد و در ادامه مقایسه با دمای محفظه (3/29 مرتبه سلسیوس) 5/8 مرتبه سلسیوس کمتر دما داشته است.

در ادامه صورت 9 بیشترین رطوبت هوای خروجی بادگیر در ادامه ظهر روز 15 مرداد (سناریو2) 65% می باشد که در ادامه مقایسه با رطوبت محفظه (15%)، 50% ارتقاء رطوبت دارد.

صورت 3 برش عرضی از اتاقک و سیستم PCHS را نشان می دهد. اکران 2: در ادامه روزهای 14 تا 24 مرداد میزان گیری دما، رطوبت و شتاب باد محفظه داخلی اتاقک با در ادامه حیث گرفتن سیستم PCHS انجام شد و اکران 3: در ادامه روز 24 مرداد میزان گیری دما و رطوبت هوا سوای اتصال سیستم ها به اتاقک شکل گرفت.

همینطور میانگین دما در ادامه اکران شماره 2، 2 مرتبه سلسیوس کاهش از اکران شماره 1 و 4 مرتبه سلسیوس کاهش از اکران شماره 3 است.

همین میزان ارتقاء شتاب هوا منجر کمتر دمای هوا به میزان 3/6 مرتبه سلسیوس می شود (15). محدوده آسایش با ارتقاء شتاب هوا در ادامه ساعت 3 بعدازظهر، به سمت راست نمودار سایکرومتریک انتقال یافت.

ابزارهای میزان گیری در ادامه همین پژوهش دیتالاگر دماسنج و رطوبت سنج نوع KH 50،دیتالاگر دماسنج و رطوبت سنج نوع Medex Europe، شتاب سنج نوع AVM-07، دماسنج نوع HTC-2 و TH02.

مطلب پیشنهادی

خرید مبل چستر روکش شده

    خرید مبل چستر روکش شده با پارچه Orsetto (34% ويسکوز، 33% اکريليک، 17% …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.